Quận trường Apple Valley Christian School

Apple Valley Christian school (AVCS) nằm ở Hesperia, California. Nhiệm vụ tại AVCS là phát triển một “con người toàn diện” phát triển tinh thần, học tập và xã hội. AVCS phấn đấu phát triển mong muốn học suốt đời của học sinh. Học sinh tốt nghiệp AVCS được chuẩn bị cho sự thành công ở trường đại học và được trang bị để đóng góp cho Xã Hội.

AVCS được công nhận bởi: Hiệp hội các trường đại học phía Tây, hiệp hooik các trường đại học Tin lành quốc tế, Ủy ban quốc tế và xuyên khu vực công nhận và Hội đồng Quốc gia Tin học công nhận. AVCS tuyển khoảng 70 học sinh mỗi năm, với 10 học sinh từ các nước khác đến.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Tại AVCS, học sinh được thử thách để nhận xét, giải quyết vấn đề và nói rõ ý tưởng để tác động đến thế giới xung quanh. Học sinh được trang bị tốt từ các nhà tư tưởng hàng đầu trong lĩnh vực mà họ theo đuổi. các chương trình giáo dục được áp dụng nghiêm ngặt, tập trung vào nghệ thuật tự do.

AVCS mong muốn học sinh của mình suy trì tiêu chuẩn cao về học tập xuất sắc. Trường sử dụng các phương pháp Trivium, trong đó bao gồm ba giai đoạn ngữ pháp, logic và hùng biện. các phương pháp này dẫn học sinh thông quá quá trình học tập tương quan với sự phát triển tự nhiên. Học sinh theo học tại AVCS cần phải giỏi tiếng Anh, vì lớp tiếng Anh ESL không được dạy. Học sinh quốc tế học tại AVCS có thể tốt nghiệp sau một năm học với điều kiện là đáp ứng được tất cả các yêu cầu của tiểu bang.

CƠ SỞ VẬT CHẤT

AVCS có nhiều tiện ích như sân thể thao, lớp học, nhà ăn, phòng vi tính, phòng tập thể dục và thư viện.

GIẢNG VIÊN

Các giảng viên và nhân viên tại AVCS xuất sắc với nhiều năm kinh nghiệm cả trong giáo dục và các lĩnh vực ở ngoài lớp học. Theo yêu cầu của ASCI và công nhận của WASC, tất cả các giảng viên có trình đọ đại học và Giấy chứng nhận ACSI. Trường mong muốn phát triển và nuôi dưỡng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, có kỷ luật và trung thành, siêng năng trong các lĩnh vjwc của một chương trình giảng dạy cổ điển và Kito giáo.

THÔNG TIN THÊM CỦA TRƯỜNG

  • Vị trí: Hesperia, California
  • Lớp học: 9-12
  • Thành phố gần nhất: Los Angeles, California
  • Tôn giáo: Thiên Chúa
  • Điểm số SAT trung bình:
  • Tỉ lệ học sinh và giáo viên: 1600
  • Đồng phục: Không
  • Lớp tiếng Anh ESL: Không
  • Sân bay gần nhất: Los Angeles (LAX)