Quận trường Accelerated School

Tại Accelerated School, chương trình giáo dục được thiết lập cho từng cá nhân để đáp ứng nhu cầu cụ thể của học sinh. Quận trường có một cách tiếp cận độc đáo để giáo dục chủ yếu tập trung vào mỗi học sinh.

Trường ứng dụng máy tính rộng rãi, mỗi học sinh có thể truy cập vào một máy tính trong khoảng 3 giờ mỗi ngày. Máy vi tính có thể được học sinh đem về nhà qua đêm hoặc vào cuối tuần. Accelerated mỗi năm tuyển khoảng 65 sinh viên trong đó có 3 sinh viên quốc tế.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Trường có các chương trình cho những học sinh yếu cần hướng dẫn, cũng như chương trình chuyên cho những học sinh năng khiếu. Điều này hoàn toàn khả thi bởi vì trường có một chương trình giáo dục riêng cho mỗi học sinh. Trường có các lớp học chuyên sâu cho phpes học sinh lấy tín chỉ đại học. Học sinh có thể bắt đầu bất cứ lúc nào trong năm tại Accelerated School. Tiếng Anh được giảng dạy cho mọi trình độ học sinh. Trình độ tiếng Anh không phải là một yêu cầu cho nhập học tại trường. Accelerated School cũng có cung cấp lớp học 1 năm sau khi tốt nghiệp.

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Trường có hơn 100 máy tính khắp khuôn viên trường, sử dụng chủ yếu để hỗ trợ học sinh học tập bằng các phần mềm giáo dục. Chúng tôi cũng có 1 công ty chuyên cung cấp thực phẩm để cung cấp các bữa ăn trưa cho học sinh.

Học sinh được đi đến thư viện thành phố gần đó một lần một tuần để hoàn thành các bài tập được giao. Các tài sản của trường bao gồm 3 tòa nhà, một tòa nhà chính, một căn nhà nhỏ và nhà để xe trang trí. Tất cả đã được chuyển thành những lớp học.

GIẢNG VIÊN

Trường có giảng viên được đào tạo tốt để giảng dạy cho sinh viên một cách hệ thống và tràn đầy nhiệt huyết. khoảng bốn mươi phần trăm các giảng viên có trình độ cao học trở lên.

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

Các hoạt động ngoại khóa tại trường học bao gồm: Nghệ thuật, thể thao, hoạt động cộng đồng, triển lãm, đi tham quan thực địa, thư viện, bảo tàng, các buổi biểu diễn nghệ thuạt và các thắng cảnh du lịch.

THÔNG TIN THÊM VỀ TRƯỜNG:

  • Vị trí: Denver, Colorado
  • Lớp học: 9-12 và sau khi tốt nghiệp 1 năm
  • Thành phố gần nhất: Denver, Colorado
  • Tôn giáo: Không
  • Điểm SAT trung bình: N/A
  • Tỉ lệ học sinh/giáo viên: 7:1
  • Đồng phục: Không
  • Lớp tiếng Anh ESL: Có
  • Sân bay gần nhất: Denver, Colorado (DEN)