Quận trường Academy At The Lakes

Academy at the Lakes (AL) là một trường nội trú nằm ở O’Lakes, Florida, được xây dựng trên nền tảng kinh nghiệm giáo dục, cung cấp các mối quan hệ cộng đồng cho suốt cuộc đời. Quận trường là một cộng đồng học tập có giá trị dành riêng cho sự thành công của mỗi cá nhân ở trường, trong cộng đồng, và trên thế giới. Trường tuyển khoảng 400 sinh viên mỗi năm có khoảng 20 học sinh trong số này từ các nước khác đến

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Chương trình học chuẩn bị cho học sinh vào đại học và cuộc sống tương lai: từ tiếng Quan Thoại nâng cao, đến các lớp học trong mọi lĩnh vực, vai trò lãnh đạo trong nghiên cứu khoa học, và kinh nghiệm trong nghệ thuật. Trường cung cấp mỗi học sinh cơ hội tham gia  và truyền cảm hứng cho các em.

Tất cả học sinh tốt nghiệp của AL vẫn tiếp tục học tiếp lên đại học, và chương trình tư vấn đại học giúp các em tìm thấy các trường đại học tốt nhất trên đất nước. Học sinh được tham gia vào các dự án cộng đồng, tìm hiểu cách phục vụ con người thông qua kinh  nghiệm thực tế. Học sinh quốc tế phải học tại trường hai năm để có được bằng tốt nghiệp. học sinh phải thành thạo tiếng Anh ESL không được dạy.

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Cơ sở AL được xây dựng vào năm 1999. Do đó, phần lớn các cơ sở và các tòa nhà còn mới với một phòng tập thể dục, thư viện, nhiều máy tính các phòng thí nghiệm và hàng loạt các khu vực thể thao.

GIẢNG VIÊN

Trường luôn phấn đấu để thuê các giáo viên có khả năng nhất trong lĩnh vực của họ và là sứ mệnh về giáo dục thông qua kinh nghiệm và thực hành.

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

Học sinh theo học tại AL có thể tham gia vào các hoạt động ngoại khóa sau: Câu lạc bộ chủ chốt, toán, mô hình Liên Hợp Quốc, hội yêu nước, câu lạc bộ National Junior Beta, hội thanh niên ưu tú quốc gia, hội học sinh, làm niên giám.

THÔNG TIN THÊM CỦA TRƯỜNG:

  • Vị trí: Land O’Lakes, Florida
  • Lớp học: 9-12
  • Thành phố gần nhất: Tampa, Florida
  • Tôn giáo: Không
  • Điểm SAT trung bình: 1630
  • Tỉ lệ học sinh/giáo viên: 8:1
  • Đồng phục: Có
  • Lớp tiếng Anh ESL: Không
  • Sân bay gần nhất: Tampa (TPA)