Cơ hội định cư mới dành cho du học sinh: Mở doanh nghiệp tại Saskatchewan sau khi tốt nghiệp

8d3825279ff466aa3fe5

Chính phủ Saskatchewan vừa đưa ra chương trình định cư mới: “International Graduate Entrepreneur Stream” – Chương trình định cư doanh nhân dành cho sinh viên tốt nghiệp tại Saskatchewan.

regina skyline

Giới thiệu chương trình International Graduate Entrepreneur Stream

Đây là chương trình dành cho sinh viên quốc tế tốt nghiệp từ các trường học ở Saskatchewan. Đối với việc định cư tại Canada nói chung hay Saskatchewan nói riêng, các ứng viên thường bị đòi hỏi phải có “job offer” vốn là việc chẳng hề dễ dàng, đặc biệt là đối với các du học sinh lớn tuổi. Chương trình International Graduate Entrepreneur Stream được thiết kế để giúp du học sinh ở lại trong tỉnh, mở doanh nghiệp và làm việc như các doanh nhân, đồng thời thu hút đầu tư kinh doanh và tăng cường kinh tế của tỉnh bang – đây là chiến lược thông minh “Nhất tiễn hạ song điêu” của chính phủ.

saskatchewan

Chương trình này hoạt động theo quy trình gồm bốn giai đoạn, trong đó các ứng viên nộp Thể hiện quan tâm (EOI), nhận được Lời mời đăng ký (ITA), thành lập doanh nghiệp của họ trong khi Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWP) vẫn còn hiệu lực và sau đó được đề cử làm thường trú.

Yêu cầu quan trọng là các ứng cử viên đã hoàn thành bằng cấp sau trung học hoặc bằng tốt nghiệp ít nhất hai năm và có PGWP hợp lệ.
Các ứng viên phải sở hữu ít nhất một phần ba doanh nghiệp (33%) và tích cực tham gia vào hoạt động của nó. Họ phải chứng minh doanh nghiệp đang tạo ra doanh thu tối thiểu cần thiết sau ít nhất một năm hoạt động để đủ điều kiện đề cử cấp tỉnh.

Con đường nhập cư mới này sẽ giúp giữ chân các sinh viên quốc tế, những người thường xuyên hòa nhập thành công vào các cộng đồng trong tỉnh, đồng thời sẽ giúp tạo ra các doanh nghiệp và việc làm mới, cũng như giữ cho Saskatchewan cạnh tranh trong việc thu hút và giữ chân sinh viên và đầu tư quốc tế.

6

Quy trình nộp hồ sơ cho chương trình International Graduate Entrepreneur Stream

1. Gửi một Thể hiện quan tâm (EOI)

Nộp Biểu thức quan tâm đến SINP. Các ứng viên tương lai cho thấy sự quan tâm của họ trong việc đề cử thường trú cho một doanh nhân tốt nghiệp quốc tế. Xem “Biểu hiện của sự quan tâm.”

 • Các ứng viên đáp ứng Tiêu chí đầu vào tối thiểu được chấp nhận vào nhóm ứng viên EOI.
 • Sau khi gửi, EOIs được tính điểm và xếp hạng dựa trên lưới điểm.

2. Lời mời đăng ký

Các ứng cử viên được tính điểm dựa trên Thể hiện quan tâm (EOI)của họ, với các ứng cử viên đạt điểm cao nhất đã đưa ra Lời mời đăng ký. Các ứng viên vượt qua giai đoạn đánh giá SINP, ký Thỏa thuận hiệu quả kinh doanh (BPA) dựa trên Kế hoạch thành lập doanh nghiệp (BEP) đã nộp của họ.

3. Thành lập doanh nghiệp

Những người nộp đơn được phê duyệt trên PGWP hợp lệ dự kiến ​​sẽ tích cực vận hành doanh nghiệp được đề xuất của họ. Ứng viên phải thành lập doanh nghiệp được đề xuất trong thời hạn được nêu trong BPA đã ký và phải đáp ứng các yêu cầu BPA trong thời hạn PGWP của họ.

4. Đề cử

Một khi người nộp đơn thỏa mãn các điều kiện của Thỏa thuận Hiệu suất Kinh doanh, họ có thể nộp đơn để được SINP đề cử cho thường trú nhân. Người nộp đơn được đề cử phải tiếp tục đáp ứng các điều khoản của BPA trong quá trình nộp đơn xin Thường trú. Những người nộp đơn đóng hoặc bán doanh nghiệp của họ sau khi nhận được đề cử SINP và trước khi có được tình trạng Thường trú nhân sẽ bị hủy bỏ đề cử của họ.

Nhung yeu to de dinh cu Canada theo chuong trinh dinh cu CEC

Yêu cầu chương trình

Những yêu cầu này phải được đáp ứng bởi bất kỳ người nào đăng ký vào Dòng doanh nhân tốt nghiệp quốc tế SINP. Người nộp đơn có trách nhiệm chứng minh bằng các tài liệu hỗ trợ rằng họ đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện.

Nếu nhận thấy rằng bất kỳ người nào bao gồm hoặc liên quan đến ứng dụng đã cố tình bỏ qua thông tin liên quan hoặc cung cấp thông tin sai lệch cho SINP, người nộp đơn sẽ bị từ chối vì trình bày sai, bất kể khả năng của họ có đáp ứng bất kỳ hoặc tất cả các yêu cầu đủ điều kiện. Bất kỳ người nào bị SINP từ chối đều không thể gửi EOI hoặc nộp đơn cho SINP trong thời gian hai năm.

Ứng viên phải đáp ứng Tiêu chí Đủ điều kiện Tối thiểu để nộp EOI.

 • Ít nhất 21 tuổi.
  • Để chứng minh điều này, ứng viên phải nộp tài liệu và thông tin hỗ trợ được nêu trong danh sách kiểm tra tài liệu
 • Đã hoàn thành một văn bằng hoặc bằng tốt nghiệp toàn thời gian của Saskatchewan hoặc ít nhất hai năm từ một tổ chức của Saskatchewan được công nhận và đủ điều kiện.
  • Để chứng minh điều này, ứng viên phải nộp tài liệu và thông tin hỗ trợ được nêu trong danh sách kiểm tra tài liệu.
 • Có Giấy phép làm việc sau đại học hợp lệ với không ít hơn 24 tháng đủ điều kiện còn lại.
  • Để chứng minh điều này, ứng viên phải nộp tài liệu và thông tin hỗ trợ được nêu trong danh sách kiểm tra tài liệu.
 • Đã cư trú tại Saskatchewan trong chương trình học tập của họ (không có chương trình đào tạo từ xa hoặc chương trình học tập cấp tốc nào đủ điều kiện).
 • Có mức điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB) tối thiểu là 7.

Ứng viên đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện tối thiểu và được mời nộp đơn phải có và có thể chứng minh kiến ​​thức chuyên sâu về Kế hoạch thành lập doanh nghiệp (BEP) của họ.

Các ứng viên được chọn từ nhóm EOI, được mời nộp đơn và được SINP chấp thuận để bắt đầu thành lập doanh nghiệp phải:

 1. Cư trú tại Saskatchewan.
 2. Tích cực sở hữu và điều hành một doanh nghiệp đủ điều kiện tại Saskatchewan trong ít nhất một (1) năm trước khi nộp đơn đề cử.
 3. Sở hữu ít nhất một phần ba (33 1/3%) vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp và cung cấp sự tham gia tích cực và liên tục trong quản lý hàng ngày và định hướng của doanh nghiệp. Quyền sở hữu phải là kết quả của một khoản đầu tư có thể kiểm chứng được thực hiện trực tiếp bởi người nộp đơn, từ vốn tự có của họ hoặc từ một nguồn đủ điều kiện.
 4. Chứng minh rằng doanh nghiệp đang tạo ra số tiền doanh thu tối thiểu cần thiết sau một năm hoạt động. Số tiền doanh thu tối thiểu được yêu cầu phụ thuộc vào số lượng nhân viên. Nếu có một nhân viên (người nộp đơn), mức lương hoặc cổ tức của người nộp đơn, tối thiểu, phải cao hơn ngưỡng cắt giảm thu nhập thấp (LICO) của Saskatchewan cho người nộp đơn chính (ví dụ: trên $ 21,487 cho một người ở Regina hoặc Saskatoon . Xem định nghĩa cho ngưỡng theo quy mô gia đình). Nếu có nhân viên, doanh thu cũng phải trả chi phí trả lương cho nhân viên hiện hành (tiền lương trung bình cho nghề nghiệp đó ở vị trí áp dụng, như được đăng trên Ngân hàng việc làm quốc gia).
  • Vui lòng tham khảo phần “Nguồn đầu tư / doanh thu đủ điều kiện” trong Hướng dẫn ứng dụng hoặc thông tin về các khoản đầu tư đủ điều kiện.
  • Để chứng minh điều này, ứng viên phải nộp tài liệu và thông tin hỗ trợ được nêu trong danh sách kiểm tra tài liệu.
  • Ứng viên được yêu cầu sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ tài chính bên thứ ba chuyên nghiệp khi cung cấp các tài liệu chứng minh rằng họ đã đáp ứng các yêu cầu bồi thường tối thiểu.
 5. Ký một thỏa thuận hiệu quả kinh doanh với Chính phủ của Saskatchewan, sẽ được SINP cung cấp cho bạn sau khi đơn đăng ký của bạn được chấp thuận.

Các hoạt động kinh doanh bắt đầu trước khi gửi EOI có thể không đủ điều kiện và không đảm bảo lựa chọn nhóm EOI hoặc phê duyệt SINP.

51f1619a2a72500b2d346922ee469973

Ai không đủ điều kiện?

Những người sau đây không đủ điều kiện để áp dụng:

 • Người yêu cầu tị nạn ở Canada, những người đang yêu cầu tình trạng tị nạn từ Chính phủ Canada.
 • Người dân sống bất hợp pháp tại Canada.
 • Những người đã có lệnh loại bỏ được ban hành bởi Cơ quan Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) hoặc Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada.

Bạn có thể không đủ điều kiện nhập cư vào Canada nếu bất kỳ tình huống nào sau đây là đúng:

 • Bạn hoặc bất kỳ thành viên gia đình phụ thuộc nào (có hoặc không đi kèm) không đáp ứng các yêu cầu của IRCC liên quan đến sức khỏe và tội phạm.
 • Bạn có các tranh chấp về quyền nuôi con hoặc hỗ trợ nuôi con chưa được giải quyết ảnh hưởng đến bất kỳ thành viên nào trong gia đình bạn.
 • Bạn và hoặc đại diện của bạn đã cố tình trình bày sai về bản thân trong đơn đăng ký.
 • Bạn đã không thể chứng minh rằng bạn có ý định sống và làm việc tại Saskatchewan.

Doanh nghiệp đủ điều kiện

Hoạt động kinh doanh của người nộp đơn phải có tiềm năng tạo ra lợi ích kinh tế cho Saskatchewan, như:

 • tăng sản xuất hoặc chế biến giá trị gia tăng, xuất khẩu, du lịch điểm đến, nghiên cứu và phát triển và thương mại hóa công nghệ;
 • phát triển các cách tiếp cận mới hoặc sáng tạo cho các doanh nghiệp truyền thống;
 • chuyển giao công nghệ và kiến ​​thức chuyên ngành cho Saskatchewan; và
 • cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho thị trường địa phương hoặc khu vực được phục vụ.

Nếu một người nộp đơn mua một doanh nghiệp hiện tại của Saskatchewan, thì phải đáp ứng các tiêu chí sau:

 • doanh nghiệp phải hoạt động liên tục ở Saskatchewan bởi cùng một chủ sở hữu trong ba năm trước (trước khi mua); và
 • ứng viên phải duy trì mức độ nhân viên và chế độ đãi ngộ của doanh nghiệp (nghĩa là việc làm theo các điều khoản và điều kiện tương tự cho nhân viên hiện tại, bao gồm duy trì mức lương hiện tại và điều khoản việc làm).
Làm thế nào để doanh nghiệp Canada và Nhà đầu tư nhập cư hợp tác
Multi-ethnic business people greeting each other in a meeting

Tài liệu cần thiết

Tài liệu cần thiết là tài liệu cần thiết cho đơn xin nhập cư của bạn (ví dụ: tài liệu chứng minh danh tính, kinh nghiệm kinh doanh, khả năng ngôn ngữ, tài chính, v.v.)

Để có danh sách đầy đủ các tài liệu cần thiết, hãy xem lại Danh sách kiểm tra tài liệu danh mục doanh nhân tốt nghiệp quốc tế SINP .

Bạn sẽ cần phải tải lên các bản sao của các tài liệu cần thiết của bạn vào ứng dụng điện tử của bạn. Tất cả các tài liệu được tải lên phải rõ ràng và dễ đọc. Nếu bất kỳ tài liệu nào không phải bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, bạn phải gửi như sau:

 • Một bản sao điện tử của tài liệu gốc;
 • Một bản sao điện tử của bản dịch tiếng Anh hoặc tiếng Pháp của tài liệu; và
 • Một bản sao điện tử của Bản tuyên thệ dịch thuật mô tả khả năng của người dịch.

Bản dịch có thể được thực hiện bởi bất cứ ai, ngoại trừ:

 • Người phối ngẫu của bạn;
 • Một thành viên của gia đình bạn; hoặc là
 • Một bên thứ ba trả tiền đã chuẩn bị đơn đăng ký của bạn cho SINP.

Một số văn phòng thị thực Canada yêu cầu các tài liệu được dịch bởi một dịch giả được chứng nhận. SINP không yêu cầu điều này, nhưng bạn vẫn nên đảm bảo các tài liệu dịch của bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu của liên bang.

Mặc dù SINP yêu cầu bạn tải các bản sao tài liệu lên một ứng dụng điện tử, IRCC có thể yêu cầu các tài liệu gốc hoặc bản sao được chứng thực.

s
eskort eskisehir - mersin escort sitesi -

Zero Waste Grocery

-

Sağlık Personeli haber

- eskort adana -

web tasarım