Marian/Mater Dei Catholic High School

Tọa lạc tại San Diego, California, Marian/Mater Dei Catholic High School (MDC) được thành lập vào năm 1960 và hiện giảng dạy cho học sinh từ lớp 9-12. Trường cung cấp một chương trình giảng dạy rộng rãi được thiết kế để chuẩn bị cho tất cả học sinh vào đại học. Trường nỗ lực […]

Longview School

Longview School là một trường giáo dục độc lập nằm ở Brewster, New York. Học sinh theo học ở Longview được trải nghiệm chương trình học tập nghiêm ngặt trong môi trường lành mạnh, và điều đó cũng là nét độc đáo của trường. Học sinh sẽ được học độc lập, chủ động và trách […]

Lansing Catholic High School

Lansing Catholic High School là một trường Công giáo ngoại trú, nằm ở Lansing, Michigan. Nhiệm vụ của trường là thông qua việc hợp tác với các gia đình để giáo dục mỗi học sinh bộc lộ khả năng mạnh mẽ thông qua các chương trình khuyến khích phát triển trí tuệ, tinh thần, thể […]

Lee Academy

Lee Academy được thành lập trước một cuộc nội chiến Mỹ và được công nhận là một trong những trường trung học lâu đời nhất ở Maine còn hoạt động. Trường nằm ở Lee, Maine. Lee Academy là trường được công nhận chính thức và chuyên đem lại những thách thức cho học sinh với […]

Trường Trung Học Immaculate Heart

Immaculate Heart nằm ở Watertown, New York, trên một trang trại 55 mẫu ở vùng ngoại ô phía nam của thành phố. Immaculate Heart phấn đấu giúp học sinh thấm nhuần các giá trị về sự cam kết, sự cống hiến và sự chăm chỉ. Trường giáo dục h từ lớp 9-12. Trường có khoảng […]