Presentation of Mary Academy

Presentation of Mary Academy (PMA) là một trường nội trú nằm ở thành phố Methuen, bang Massachusetts. Được thành lập vào năm 1985, tiêu chí của PMA là giáo dục những kỹ năng sống cho học sinh thông qua chương trình học chuyên sâu, và khuyến khích những tài năng nữ phấn đấu để trở […]

Plaza heights Christian Academy

Plaza heights Christian Academy (PHCA) đóng tại Blue Spring, Missouri. Mục đích của chương trình là truyền dẫn những giáo lý tin lành. Trường học đã được công nhận của Hiệp hội các trường học tin lành quốc tế. Chỉ tiêu mỗi năm của trường là 208 học sinh mỗi năm, trong đó có khoảng […]

Trường Trung Học Pope John XXIII

Pope John XXIII là một trường nội trú nằm ở thành phố Everett, bang Massachusetts, với một môi trường luôn hòa đồng thân thiện để giúp học sinh có thể đạt được kết quả cao trong học tập. trường chỉ tuyển sinh 300 học sinh mỗi năm, trong đó có 30 học sinh từ nước […]

Trường Trung Học Notre Dame de la Baie

Notre Dame de la Baie (NDB) nằm ở Green Bay, Wisconsin. NDB cam kết hoàn thành xuất sắc việc chuẩn bị cho học sinh bước vào cuộc sống. Trường dạy học theo đúng tiêu chuẩn chương trình Tú tài Quốc tế. Học sinh được thử thách để phát triển trí tuệ, đạo đức, thể chất, […]

Trường Trung Học Northwest Catholic

Northwest Catholic (NWC) là một trường dự bị đại học công giáo nằm ở West Hartford, Connecticut. Sứ mệnh tại NWC là thúc đẩy những người trẻ sống một cách có ý nghĩa và định hướng đến cuộc sống, thách thức và hướng dẫn họ trong việc theo đuổi học tập và thấm nhuần trong […]